Obsługa techniczna
ALFA TV

Równe szanse w zdrowiu 2015-11-02 08:12:30

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju jest realizatorem badań przesiewowych i diagnostycznych projektu pt. „Równe szanse w zdrowiu - program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim”, którego beneficjentem jest Powiat Świdwiński.

Projekt pt. „Równe szanse w zdrowiu - program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim”, realizowany jest w ramach programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Przyjazny Szpital realizuje przesiewowe badania w postaci ankiet skierowanych do mieszkańców w wieku od 0 do 70 lat. Na podstawie zweryfikowanych ankiet mieszkańcy Powiatu Świdwińskiego zostaną zakwalifikowani do dalszych badań w kierunku chorób układu pokarmowego.

W ramach realizacji projektu dzieci i młodzież mają możliwość skorzystania z badań stomatologicznych oraz lakowania zębów stałych i z testów alergologicznych na 50 antygenów pokarmowych i konsultacji specjalisty alergologa. 

Pełnoletni mieszkańcy skorzystają z bezpłatnej diagnozy w kierunku chorób układu pokarmowego: specjalistycznych badań laboratoryjnych, konsultacji internistycznych i dietetycznych, badań USG, badań endoskopowych i tomografii komputerowej. W ramach projektu     500 osób zostanie skierowanych na szczepienia profilaktyczne w wirusowego zapalenia wątroby typu B lub typu A. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie ankiety.

Ankiety dostępne są w Poradniach i na oddziałach Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju, w placówkach poz, placówkach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach administracji samorządowej na terenie Powiatu Świdwińskiego, podczas imprez promujących zdrowie organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie. Ankiety zostały rozesłane do gospodarstw domowych naszego Powiatu. Ankietowaniem bezpośrednim zajmują się ankieterzy, którzy za pośrednictwem sołtysów docierają bezpośrednio do najmniejszym miejscowości.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet do końca listopada 2015 r. i zwracanie ich do Przyjaznego Szpitala lub do urn znajdujących się w placówkach i instytucjach rozpowszechniających ankiety.

 
  © 2006 - 2014 Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.