Obsługa techniczna
ALFA TV

Przyjmujemy oferty na wycięcie dębu 2015-10-15 08:22:42

W Sekretariacie Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju można składać oferty na wycinkę dębu o średnicy około 1 m rosnącego przy wejściu do Izby Przyjęć Szpitala a stanowiącego zagrożenie dla budynku Szpitala oraz uprzątniecie terenu. Od oferentów wymagane jest doświadczenie, dysponowanie odpowiednim sprzętem, uprawnienia do wycinki drzew oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oferta powinna uwzględniać koszty wykonania usługi oraz cenę oferowaną za pozyskaną dębinę. 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 30 listopada 2015 r. do godz. 12.00. O godz. 12.15 nastąpi otwarcie ofert.

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn.

 
  © 2006 - 2014 Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.