Obsługa techniczna
ALFA TV

                                                                                                     

                                                                             Połczyn-Zdrój, dn. 27.02.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ zatrudni od zaraz:
1)lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa do
pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Poradni Ginekologicznej
oraz do pełnienia dyżurów w oddziale,
2)lekarza specjalistę w zakresie neonatologii oraz pediatrii do pracy
w Oddziale Dziecięcym  oraz do pełnienia dyżurów w oddziale,
3)lekarza specjalistę w zakresie reumatologii.

Połczyn-Zdrój, dn. 22.03.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Polski Połczyn-Zdrój zatrudni od zaraz:
- lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu do pracy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Oferujemy korzystne warunki płacowe w ramach umów cywilnoprawnych.

Ponadto zatrudnimy lekarzy chcących się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych,
położnictwa i ginekologii oraz pediatrii.
Oferujemy korzystne warunki płacowe w ramach umów cywilnoprawnych.

KONTAKT:Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ
78-320 Połczyn-Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5
Sekretariat tel. 94 36 61 807
Dział Kadr i Płac tel. 94 36 61 831
e-mail: kadry@szpitalpolczyn.pl


 

 
  © 2006 Szpitale Polskie S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.